ISSN 2074-9414 (Print),
ISSN 2313-1748 (Online)

INVESTIGATION OF A NEW CONTACT ELEMENT FOR THE ROTARY SPRAY APPARATUS

Abstract
The influence of the gas speed on the mass transfer coefficient in the gas phase, entrainment and hydraulic re-sistance of the new contact element of the spray apparatus is investigated. The multideck entrainment separator with different geometrical parameters (the width, the installation pitch, and the angle of the plates’ elevation) was tested. The allowable speed of the gas in the apparatus and construction of wall entrainment separator is substantiates. A comparative analysis of the results of similar studies is carried out.
Keywords
Mass transfer, wetting, entrainment, hydraulic resistance, the load on gas.
REFERENCES
 1. Sorokopud, A.F. Tehniko-ekonomicheskie predposylki vybora racional'nogo pyleulovitelya / A.F. Sorokopud, M.I. Danilenko, S.A. Maksimov // Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ya. – 2002. – № 10. – S. 64–66.
 2. Sorokopud, A.F. Koncentrirovanie plodovo-yagodnyh ekstraktov v rotornom raspylitel'nom isparitele / A.F. Sorokopud, N.G. Tret'yakova, P.P. Ivanov // Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ya. – 2004. – № 7. – S. 38–40.
 3. Sorokopud, A.F. Ispol'zovanie rotornogo raspylitel'nogo absorbera dlya ulavlivaniya parov spirta pri bro-zhenii / A.F. Sorokopud, V.S. Kozymaev // Sovershenstvovanie suschestvuyuschego i razrabotka novogo oborudovaniya dlya pi-schevoy promyshlennosti: sb. nauch. rabot / Kemerovskiy tehnologicheskiy institut pischevoy promyshlennosti. – Vyp. 1. – Kemerovo, 2006. – S. 3–5.
 4. Sorokopud, A.F. Sovershenstvovanie processov pivovarennoy promyshlennosti s ispol'zovaniem rotornogo raspylitel'nogo isparitelya / A.F. Sorokopud, A.V. Milen'kiy; Kemerov. tehnol. in-t pisch. prom-sti. – Kemerovo, 2009. – Rus. – Dep. v VINITI 03.08.09, № 514-2009.
 5. Sorokopud, A.F. Primenenie sistemnogo analiza pri issledovanii rotornyh raspylitel'nyh apparatov // So-vershenstvovanie suschestvuyuschego i razrabotka novogo oborudovaniya dlya pischevoy promyshlennosti: sb. nauch. rabot / Keme-rovskiy tehnologicheskiy institut pischevoy promyshlennosti. – Vyp. 1. – Kemerovo, 2006. – S. 24–29.
 6. Sorokopud, A.F. Issledovanie bryzgounosa v rotornom raspylitel'nom apparate / A.F. Sorokopud, E.A. Fedo-rov, V.S. Cherkasov, L.E. Ricberg // Teoreticheskie osnovy himicheskoy tehnologii. – 2001. – T. 35. – № 3. – S. 321–326.
 7. Patent № 2342968. Rotornyy massoobmennyy apparat / Sorokopud A.F., Tuzovskiy E.S.; opubl. 10.01.2009, Byul. № 1.
 8. Popov, D.M. Sovershenstvovanie processa dezodoracii moloka s ispol'zovaniem rotornogo raspylitel'nogo isparitelya: dis. ... kand. tehn. nauk. – Kemerovo, 2003. – 159 s.
 9. Kozymaev, V.S. Issledovanie massoobmennyh harakteristik kontaktnogo elementa s cel'yu sozdaniya vysokoef-fektivnogo rotornogo raspylitel'nogo apparata: dis. … kand. tehn. nauk. – Kemerovo, 2004. – 122 s.
 10. Sorokopud, A.F. Ob uvelichenii skorosti gaza v rotornom raspylitel'nom apparate / A.F. Sorokopud, T.G. Shevcova // Perspektivnye tehnologii i oborudovanie dlya pischevoy promyshlennosti. – Voronezh, 2004. – 154 c.
 11. Sorokopud, S.V. Razrabotka i issledovanie rotornogo raspylitel'nogo skrubbera dlya ulavlivaniya pyli pische-vyh produktov: dis. … kand. tehn. nauk. – Kemerovo, 2003. – 144 s.
How to quote?
About journal