ISSN 2074-9414 (Print),
ISSN 2313-1748 (Online)

Dependence between sterols synthesis and the method of beer yeast oxygenation

Abstract
Oxygen is necessary for yeast to synthesize membrane components (unsaturated fatty acids and sterols), but its high content in the medium during fermentation increases the concentration of cell oxidative metabolism products. This slows down beer maturation process and impairs its quality. The alternative way is to aerate the inoculum to accumulate sterols in cells and reduce the cells’ requirement for oxygen. The author studied the effect of inoculum preparation conditions and oxygen content in the fermentation medium on the formation of sterols by the brewer’s yeast Saccharomyces cerevisiae. Pre-fermentation treatment involved a short aeration of the inoculum (for 30 min) in water, beer wort or young beer with further exposure in an anaerobic environment (for 1–3 hours). The content of sterols was evaluated by means of spectrophotometry, chromatography-mass spectrometry, thin-layer chromatography (TLC), and gas-liquid chromatography (GLC). The article reveals that when yeasts are aerated in young beer, cells synthesize by 16% and 73% more sterols than in water and wort, respectively. This is due to the presence of carbon sources in beer which are effective for sterols synthesis. After application of any method for providing yeast with oxygen (at culture preparation or wort fermentation stage) six components were detected in the unsaponifiable fraction using TLC: ergosterol, ergosta-5,7-diene-3β-ol, ergosta-7,22-diene-3β-ol, fecosterol, zymosterol, lanosterol. GLC revealed five compounds: squalene (39–54%), lanosterol, 24 (28) -dihydroergosterol, ergosterol (23–35%) and an unidentified component which according to mass spectrometry was 24-methylene-24,25-dihydrolanosterol. An increase in the oxygen level in the fermentation medium from 4.0 to 16.0 mg/l contributes to the decrease in sterols accumulation per unit of oxygen consumed by the yeast. Preliminary aerationallowed yeast to multiply regularly at oxygen concentration in the fermentable wort of 4.0 mg/l and ferment the extract of the medium at the level of the sample where oxygen content was 8.0 mg/l. This shows the advantage of using yeast pre-fermentation aeration and conducting beer wort fermentation process without additional saturation with oxygen.
Keywords
Brewer’s yeast, oxygen, sterols, incubation medium, fermentation
REFERENCES
 1. Galʼtsova R.D. Sterinoobrazovanie u drozhzhevykh organizmov [Sterol production by yeast]. Moscow: Nauka Publ., 1980.224 p.
 2. Valitova Yu.N., Sulkarnaeva A.G., Minibaeva F.V. Rastitel’nyye steriny: mnogoobraziye, biosintez, fiziologicheskiyefunktsii [Plant sterols: Diversity, biosynthesis, and physiological functions]. Biokhimiya [Biochemistry], 2016, vol. 81, no. 8,pp. 1050–1068.
 3. Yaoita Y., M. Kikuchi, K. Machida. Terpenoids and sterols from mushrooms. Studies in Natural Products Chemistry,2015, vol. 44, pp. 1–32. https://doi.org/10.1007/s13205-014-0220-2.
 4. Nishimo T., Hata S., Taketani S., Yabusaki Y., Katsuki H. Localization of the enzymes involved in late stage of ergosterolbiosynthesis in yeast. Journal of Biochemistry, 1981, vol. 89, no. 5, pp. 1391–1396.
 5. Mysyakina I.S., Funtikova N.S. Rol’ sterinov v morfogeneticheskikh protsessakh i dimorfizme gribov [The role of sterolsin plant growth and development]. Mikrobiologiya [Microbiology], 2007, vol. 76, no. 1, pp. 5–18.
 6. Dufourc E.J. The role of phytosterols in plant adaptation to temperature. Plant Signaling & Behavior, 2008, no. 3,pp. 133–134. https://doi.org/10.4161/psb.3.2.505.
 7. Yanutsevich E.A., Danilova O.A., Groza N.V., Tereshina V.M. Membrannyye lipidy i uglevody tsitozolya u Aspergillusniger v usloviyakh osmoticheskogo, okislitel’nogo i kholodovogo vozdeystviy [Membrane lipids and cytosol carbohydrates inAspergillus niger under osmotic, oxidative and cold impact]. Mikrobiologiya [Microbiology], 2016, vol. 85, no. 3, pp. 283–292. https://doi.org/10.7868/S0026365616030174.
 8. Kotelʼnikova A.V., Zvyagilʼskaya R.A. Biokhimiya drozhzhevykh mitokhondriy [Biochemistry of yeast mitochondria].Moscow: Nauka Publ., 1973. 239 p.
 9. De Kruyff B., van Dijck P.W.M., Goldbach R.W., Demel R.A., van Deenen L.L.M. Influence of fatty acid and sterolcomposition on the lipid phase transition and activity of membrane-bound enzymes in Acholeplasma laidlawii. Biochimica etBiophysica Acta, 1973, vol. 330, pp. 269–282.
 10. Lees N.D., Bard M. Sterol biochemistry and regulation in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Biochimica et BiophysicaActa, 2003, December 6, pp. 141–150. https://doi.org/10.1007/978-3-540-40999-1_7.
 11. Todd B.L., Stewart E.V., Burg J.S., Hughes A.L., Espenshade P.J. Sterol regulatory element binding protein is a principalregulator of anaerobic gene expression in fission yeast. Molecular and Cellular Biology, 2006, vol. 26, no. 7, pp. 2817–2831.https://doi.org/10.1128/MCB.26.7.2817-2831.2006.
 12. Snoek S.I., Steensma H.Y. Factors involved in anaerobic growth of Saccharomyces cerevisiae. Yeast, 2007, vol. 24,no. 1, pp. 1–10. https://doi.org/10.1002/yea.1430.
 13. Pichová A., Beran K., Bêhalová B., Zajícek J. Ergosterol synthesis and population analysis of a fed-batch fermentation inSaccharomyces cerevisiae. Folia Microbialogica, 1985, vol. 30, no. 2, pp. 134–140. https://doi.org/10.1007/BF02922206.
 14. Efimova S.S., Shchagina L.V., Ostroumova O.S. Issledovaniye kanaloobrazuyushchey aktivnosti poliyenovykhantibiotikov v lipidnykh bisloyakh s ispol’zovaniyem dipol’nykh modifikatorov [Investigation of the channel-forming activity ofpolyene antibiotics in lipid bilayers using dipolar modifiers]. Acta Naturae, 2014, vol. 6, no. 4 (23), pp. 72–85.
 15. Permyakova L.V. Issledovaniye razlichnykh sposobov snizheniya potrebnosti drozhzhey v kislorode [Investigation ofdifferent ways of reducing the oxygen require-ment of yeast]. Tekhnika i tekhnologiya pishchevyh proizvodstv [Food Processing:Techniques and Technology], 2015, vol. 38, no. 3, pp. 41–50.
 16. Annemuller G., Manger H.-J., Lietz P. The yeast in the brewery. Berlin: VLB Berlin, 2011. 430 p.
 17. Jakobsen M., Thorne R.S.W. Oxygen requirements of brewing strains of Saccharomyces uvarum(carlsbergensis) – bottom fermentation yeast. Journal of the Institute of Brewing, 1980, vol. 86, no. 6, pp. 284–287.https://doi.org/10.1002/j.2050-0416.1980.tb06882.
 18. Filimonova T.I., Borisenko O.A., Ryzhova T.P., Kobelev K.V. Rasy drozhzhey dlya sbrazhivaniya plotnogo susla [Yeastraces for fermenting dense wort]. Pivo i napitki [Beer and Beverages], 2004, no. 1, pp. 22–23.
 19. Kosminskiy G.I., Morgunova E.M., Ivanchikova O.I. Vybor rasy pivovarennykh drozhzhey dlya bezalkogol’nogo piva[Choosing a brewing yeast race for nonalcoholic beer]. Pivo i napitki [Beer and Beverages], 2006, no. 2, pp. 32–33.
 20. Zubkovskaya O.L., Tananaiko T.M., Gatsevichus A.N. Vliyaniye tekhnologicheskikh faktorov na sokrashcheniye protsessabrozheniya pri izgotovlenii fruktovo-yagodnykh natural’nykh vinomaterialov [The impact of technological factors on the reduction offermentation during production of fruit-and-berry natural wine materials]. Pishchevaya promyshlennostʼ: nauka i tekhnologii [FoodProcessing Industry: Science and Technology], 2014, no. 3(25), pp. 50–57.
 21. Verbelen P.J., Saerens M.G., Van Mulders S.E. Delvaux F., Delvaux F.R. The role of oxygen in yeast metabolism duringhigh cell density brewery fermentations. Applied Microbiology and Biotechnology, 2009, vol. 82, pp. 1143–1156.https://doi.org/10.1007/s00253-009-1909-8.
 22. Mikhaylova N.P., Moseychuk A.V., Vʼyunov K.V. Steriny nekotorykh mutantov drozhzhey Saccharomyces cerevisiae,ustoychivykh k nistatinu [Sterols of some yeast Saccharomyces cerevisiae mutants resistant to nystatin]. Biotekhnologiya[Biotechnology], 1986, no. 1, pp. 31–35.
 23. Starr P.R., Parks L.W. Some factors affecting sterol formation in Saccharomyces cerevisiae. Journal of Bacteriology,1962, vol. 83, no. 5, pp. 1042–1045.
 24. Ginova-Stojenova T., Janeva V. Syntëza ergosterolu a aktivite pivovarskýh kvasinek [Synthesis of ergosterol and activityof brewing yeasts]. Kvasný průmysl [Kvasny Prumysl], 1985, vol. 31, no. 9, pp. 201–204. (In Czech).
 25. Basarová G., Löblová L. Ergosterol v odpadních peivovarských kvasnicích Ergosterol in brewing yeasts. Kvasný průmysl[Kvasny Prumysl], 1987, vol. 33, no. 3, pp. 65–68. (In Czech).
 26. Logunova A.S., Baholdina L.A. Metody vydeleniya i sravnitel’naya kharakteristika ergosterina, poluchennogo iz pivnykhi khlebopekarnykh drozhzhey [Methods of isolation and comparative characteristics of ergosterol obtained from beer and baker's yeast]. Materialy VIII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh smezhdunarodnym uchastiyem “Tekhnologii i oborudovaniye khimicheskoy, biotekhnologicheskoy i pishchevoy promyshlennosti” [Proceedings of VIII All-Russian international applied research conference of students, post-graduate students and young scientists “Technologies and equipment of chemical, biotechnological and food industriesˮ]. Biysk, 2015, pp. 491–495.
 27. Meledina T.V., Dedegkaev A.T., Afonin D.V. Kachestvo piva: stabil’nost’ vkusa i aromata, kolloidnaya stoilost’, degustatsiya [Beer quality: taste and flavor stability, colloidal stability, degustation]. St.Petersburg: Professiya Publ., 2011. 220 p.
 28. Kucharczyk K., Tuszyński T. The effect of wort aeration on fermentation, maturation and volatile components of beer produced on an industrial scale. Journal of the Institute of Brewing, 2017, vol. 123, no.1, pp. 31–38. https://doi.org/10.1002/jib.392.
 29. Rapota M.O., Eliseev M.N. Vliyaniye fitosterinov na sensornuyu stabil’nost’ piva [The influence of phytosterols on thesensor stability of beer]. Uspekhi sovremennoy nauki i obrazovaniya [Successes of Modern Science and Education], 2016, vol. 2, no. 8, pp. 163–166.
 30. Gnaegi F. Fongicides viticoles et fermentation. Revue Française dʼŒnologie, 1985, vol. 25, no. 99, pp. 9–13. (In French).
 31. Tishin V.B., Tamazyan G.A., Ogannisyan V.G., Meledina T.V. Vliyaniye kisloroda na kinetiku biologicheskikh protsessov pri sbrazhivanii pivnogo susla [The effect of oxygen on the kinetics of biological processes during fermentation of beer wort]. Khraneniye i pererabotka sel’khozsyr’ya [Storage and processing of farm products], 2010, no. 4, pp. 29–32.
 32. Cates M. Techniques of lipidology. isolation, analysis and identification of lipids. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Cates M. Tekhnika lipidologii. Moscow, Mir Publ., 1975. 322 p.).
How to quote?
About journal

Download
Contents
Abstract
Keywords
References