ISSN 2074-9414 (Print),
ISSN 2313-1748 (Online)

Innovative Solutions in Milk Whey Production

Abstract
The paper features some practical and theoretical achievements made by the federal level Scientific school of Living Systems (7510.2010.4) headquartered at the North-Caucasus Federal University. The article describes the principles of non-waste technology in milk whey production. The sustainable use of milk whey presupposes its conditioning before technological processing. Moreover, all components of milk whey are put into use: concentrates, high-quality lactose, and such derivatives as prebiotics, especially lactulose.
Keywords
Sustainable technology, dairy industry, technological breakthrough, whey powder, lactose, lactulose, termination, prebiotics
REFERENCES
 1. Lipatov N.N. Molochnaya promyshlennostʹ v XXI veke [Dairy industry in the XXI century]. Problems of Nutrition, 1994,no. 6, pp. 39–42. (In Russ.).
 2. XI Sʺezd Rossiyskogo soyuza rektorov. Sankt-Peterburgskiy politekhnicheskiy universitet Petra Velikogo. Vystupleniya na plenarnom zasedanii [XI Congress of the Russian Union of Rectors at the St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great. The plenary session]. Available at: http://kremlin.ru/events/president/news/57367. (accessed 2 May 2018).
 3. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 07.05.2018 g. № 204 “O natsionalʹnykh tselyakh i strategicheskikh zadachakh razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2024 goda” [Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2018, No. 204 “On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024”].
 4. Grevtsov O.V. and Volosatova M.A. Present day situation and prospects for introduction of the best available technologies. Dairy industry, 2017, no. 10, pp. 27–28. (In Russ.).
 5. Kuzin A.A., Grunskaya V.A., Ostretsova N.G., Builova L.A., and Shohalov V.A. Perspectives of transition on the principles of the best available technologies. Dairy industry, 2017, no. 10, pp. 29–31. (In Russ.).
 6. Kuzin A.A. and Grunskaya V.A. K voprosu vnedreniya nailuchshikh dostupnykh tekhnologiy [On the issue of introducing the best available technologies]. Milk Processing, 2017, vol. 217, no. 11, pp. 14–17. (In Russ.).
 7. Khramtsov A.G., Bratsikhin A.A., Borisenko A.A., et al. Metodicheskie rekomendatsii po nailuchshim dostupnym tekhnologiyam pishchevoy promyshlennosti [Methodical recommendations on the best available technologies of the food industry]. Stavropol: NCFU Publ., 2018. 52 p. (In Russ.). Khramtsov A.G. et al. Food Processing: Techniques and Technology, 2018, vol. 48, no. 3, pp. 5–1514
 8. Gorlov I.F. Innovative agrarian and food technologies as a basis of development of agro-industrial complex of Russia.Agrarian and Food Innovations, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 7–12. (In Russ.).
 9. Khramtsov A.G. Nauchnye osnovy novogo tekhnologicheskogo uklada molochnoy promyshlennosti [The scientific basis of the technological structure of the dairy industry]. Beau-Bassin: LAP LAMBERT Publ., 2017. 117 p. (In Russ.).
 10. Zavorohina N.V. and Bogomazova Yu.I. Milk whey that prolongs life. Dairy industry, 2018, no. 9, pp. 62–64. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.31515/1019-8946-2018-9-62-64.
 11. Luff S. Syvorotka kak sredstvo ukrepleniya immuniteta [Serum as a means of immune system improvement]. Milk Processing, 2006, no. 2, pp. 39–41. (In Russ.).
 12. Zhidkov V.E. Razvitie biotekhnologicheskikh aspektov proizvodstva alʹternativnykh variantov toniziruyushchikh napitkov na osnove molochnogo laktozosoderzhashchego syrʹya. Diss. dokt. tekhn. nauk [Development of biotechnological aspects of the production of alternative options for tonic drinks based on milk-and lactose-containing raw materials. Dr. eng. sci. diss.]. Moscow, 2001. 50 p.
 13. Khramtsov A.G. Fenomen molochnoy syvorotki [The phenomenon of whey]. St. Petersburg: Professiya Publ., 2011. 804 p. (In Russ.).
 14. Khramtsov A.G. Novatsii molochnoy syvorotki [Novations of whey]. St. Petersburg: Professiya Publ., 2016. 490 p. (In Russ.).
 15. Khramtsov A.G., Evdokimov I.A., Emelʹyanov S.A., et al. Biomembrannye tekhnologii nauchnoy shkoly “ZHIVYE SISTEMY” SKFU. [Biomembrane technologies of the Living Systems scientific school at the North-Caucasus Federal University]. Stavropol: NCFU Publ., 2014. 126 p. (In Russ.).
 16. Trukhachev V.I., Molochnikov V.V., and Khramtsov A.G. Innovative component of biomembrane technology for production of dairy products. Vestnik of the Russian agricultural sciences, 2015, no. 5, pp. 3–7. (In Russ.).
 17. Evdokimov I.A., Volodin D.N., and Topalov V.K. Demineralization of curds whey. Dairy industry, 2012, no. 3, pp. 22. (In Russ.).
 18. Evdokimov L.A., Zolotareva M.A., Volodin D.N., et al. The technology of dry demineralized milk whey replacing import has been scaled up in the dairy sector. Dairy industry, 2014, no. 11, pp. 60–61. (In Russ.).
 19. Evdokimov I.A., Bessonov A.S., Volodin D.N., et al. Sovremennye ehkonomicheskie i tekhnologicheskie problemy proizvodstva sukhoy molochnoy syvorotki [Modern economic and technological problems of dry whey production]. Molochnaya reka [Milk river], 2010, vol. 34–35, no. 2–3, pp. 54–56. (In Russ.).
 20. Evdokimov I.A., Dykalo N.Ya., and Permyakov A.V. Ehlektrodializ molochnoy syvorotki [Whey electrodialysis]. Georgievsk: Georgievsk Technological Institute (branch) of NCFU Publ., 2009. 245 p. (In Russ.).
 21. Evdokimov I.A., Tolmachev L.I., Bondarchuk A.D., Kravtsov V.A., and Darzhaniya B.A. Classical and bipolarelectrodialysis in the innovative technologies of curds whey processing. Dairy industry, 2018, no. 9, pp. 69–73. (In Russ.). DOI: https:// doi.org/10.31515/1019-8946-2018-9-69-72.
 22. Levitskaya A.A., Anisimov S.V., Khramtsov A.G., et al. Realization of strategic partnership of JSC dairy plant “Stavropolsky” and NCFU on complex federal project of “Lactose” in the framework of the national initiative. Newsleter of NorthCaucasus State Technical University, 2017, vol. 62, no. 5, pp. 16–25. (In Russ.).
 23. Khramtsov A.G. Molochnyy sakhar [Milk sugar]. Moscow: Agropromizdat Publ., 1987. 224 p. (In Russ.).
 24. Mezhdunarodnyy simpozium MMF “Laktoza i ee proizvodnye”, regionalʹnaya konferentsiya MMF “Kislomolochnyeprodukty — tekhnologii i pitanie” : tezisy dokladov [International symposium of MFF “Lactose and its derivatives”, regional conference of the MFF “Fermented milk products – technologies and nutrition”: abstracts]. Moscow, 2007, 402 p.
 25. Khramtsov A.G., Ermakov V.A., Ryabtseva S.A., et al. Computer-based convergence of lactose manufacturing technological decisions. Traditional way. Newsleter of North-Caucasus State Technical University, 2018, vol. 64, no. 1, pp. 44–49. (In Russ.).
 26. Ryabtseva S.A. Razrabotka fiziko-khimicheskikh osnov tekhnologii laktulozy. Diss. dokt. tekhn. nauk [Development of thephysicochemical basis of lactulose technology. Dr. eng. sci. diss.]. Stavropol, 2000. 384 p.
 27. Khramtsov A.G., Vasilisin S.V., Ryabtseva S.A., and Vorotnikova T.S. Tekhnologiya produktov iz vtorichnogo molochnogosyrʹya. [Technology of products obtained from secondary dairy raw materials]. St. Petersburg: GIORD Publ., 2009. 424 p. (In Russ.).
 28. Ryabtseva S.A. Tekhnologiya laktulozy [Lactulose technology]. Moscow: DeLi print Publ., 2003. 232 p. (In Russ.).
 29. Serov A.V. Teoreticheskoe obosnovanie i ehksperimentalʹnye issledovaniya khimiko-tekhnologicheskikh problem polucheniya, opredeleniya i ispolʹzovaniya laktozy i ee proizvodnoy laktulozy. Diss. dokt. tekhn. nauk [Theoretical substantiation and experimental studies of chemical and technological problems of obtaining, determining, and using lactose and its derivative lactulose. Dr. eng. sci. diss.]. Stavropol, 2004. 39 p.
 30. Gavrilov G.B., Prosekov A.Yu., Kravchenko Eh.F., and Gavrilov B.G. Spravochnik po pererabotke molochnoy syvorotki [Handbook of whey processing]. St. Petersburg: Professiya Publ., 2015. 176 p. (In Russ.).
 31. Gavrilov G.B. Sovremennye aspekty pererabotki molochnoy syvorotki membrannymi metodami [Modern aspects of wheyprocessing by membrane methods]. Kemerovo: Kuzbassvuzuzdat, Publ., 2004. 160 p. (In Russ.).
 32. Gavrilov G.B. Tekhnologii membrannykh protsessov pererabotki molochnoy syvorotki i sozdanie produktov sfunktsionalʹnymi svoystvami [Membrane whey processing technologies and products with functional properties]. Moscow: Russian Agricultural Academy Publ., 2006. 135 p. (In Russ.).
 33. Kharitonov D.V. Nauchno-prakticheskie aspekty sovershenstvovaniya tekhnologiy probioticheskikh bakterialʹnykh kontsentratov i prebiotika laktulozy dlya sozdaniya sinbioticheskikh molochnykh produktov. Diss. dokt. tekhn. nauk [Scientific and practical aspects of improving the technologies of probotic bacterial concentrates and lactulose prebiotic to create synbiotic dairy products. Dr. eng. sci. diss.]. Moscow, 2012. 48 p.
 34. Kharitonov V.D., Filatov Yu.I., Kharitonov D.V., et al. Sposoby polucheniya sukhoy laktulozy [Methods of obtaining dry lactulose]. Dairy industry, 2000. no. 4, pp. 17–18. (In Russ.).
 35. Emelʹyanov S.A. Teoreticheskoe obosnovanie i ehksperimentalʹnye issledovaniya tekhnologicheskikh aspektov bakterialʹnoy sanatsii molochnogo syrʹya v usloviyakh realʹnogo biotsenoza. Diss. dokt. tekhn. nauk [Theoretical substantiation and experimental studies of technological aspects of bacterial rehabilitation of dairy raw materials in a real biocenosis. Dr. eng. sci. diss.]. Stavropol, 2008. 38 p.
 36. Khramtsov A.G. Innovatsionnye prioritety i praktika tekhnologicheskoy platformy modernizatsii molochnoy otrasli APK [Innovative priorities and practice of the technological platform for the modernization of the dairy industry in an agro-industrial complex]. Voronezh: FSBEI HE “VSUET” Publ., 2015. 260 p. (In Russ.).
 37. Lodygin A.D. Razrabotka innovatsionnykh tekhnologiy prebioticheskikh kontsentratov na osnove vtorichnogo molochnogo syrʹya. Diss. dokt. tekhn. nauk [Development of innovative technologies for prebiotic concentrates based on secondary dairy raw materials. Dr. eng. sci. diss.]. Stavropol, 2012. 388 p.
 38. Lodygin A.D., Khramtsov A.G., Lodygin D.N., et al. Innovatsionnye tekhnologii produktov na osnove bioklasterov molochnoy syvorotki. [Innovative technologies of products based on whey bioclusters]. Stavropol: NCFU Publ., 2010. 143 p. (In Russ.).
 39. Khramtsov A.G. and Sergeev V.N. Technological breakthrough the agri- food innovation dairy case for example, a universal agricultural raw materials. Agrarian and Food Innovations, 2018, vol. 2, no. 2, pp. 15–20. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.31208/2618-7353-2018-1-2-15-20.
 40. Khramtsov A.G. and Nesterenko P.G. Tekhnologiya produktov iz molochnoy syvorotki. [Technology of whey products]. Moscow: DeLi print Publ., 2004. 529 p. (In Russ.).
 41. Khramtsov A.G., Evdokimov I.A., Ryabtseva S.A., et al. Tekhnologiya kormovykh dobavok novogo pokoleniya iz vtorichnogo molochnogo syrʹya [Technology of feed additives of a new generation from secondary dairy raw materials]. Moscow: DeLi print Publ., 2006. 288 p. (In Russ.).
 42. Ponomarev A.N., Melnikova E.I., and Bogdanova E.V. Using of whey in functional food. Voronezh: FSBEI HE “VSUET” Publ., 2013. 180 p. (In Russ.).
 43. Membrannye tekhnologii: opyt predpriyatiy [Membrane technology: production history]. Dairy industry, 2018, no. 10, pp. 16. (In Russ.).
How to quote?
About journal

Download
Contents
Abstract
Keywords
References