ISSN 2074-9414 (Print),
ISSN 2313-1748 (Online)

Using food wraps based on gelatin to preserve food quality

Abstract
The research in the given sphere is essential because it is concerned with the development of ecologically clean natural edible food wraps production technology using fish industry waste products. The article presents the results of the studies devoted to the consideration of properties and possibilities of using edible food wraps based on ichthyo-gelatin to preserve quality of different food products. To produce edible food wrap the author used gelatin obtained from the waste products (fish scale) of fish-processing industry (ichthyo-gelatin). The wrap was produced based on ichthyo-gelatin with concentration from 5 to 15% and plasticizer (glycerol with concentration from 2 to 20%). All obtained wraps were subject to quality control considering organoleptic (flavor, color, look) and physicochemical properties (pH, moisture content, dissolution rate, film thickness, breaking stress at stretching, water vapor permeability). The obtained results showed that it is possible to use food wraps based on ichthyo-gelatin in public catering. Changes in plasticizer proportion made it possible to produce two types of film: the first one was thicker (2% of plasticizer) having low stretching ability it can further be used in production of bags for products storage and freezing; the second type of the film (5% of plasticizer) can be used to produce colorful films with prints which can be applied for protective and decorative wrapping of confectionery products. To use the developed films as a protective wrapping for cold dishes (such as salads and various cold cuts), to protect banquet dishes against drying and thick film formation it is necessary to pay especial attention to water vapor permeability of the film its dependence on the proportion of plasticizer and thickness. Variability of this parameter can extend the application sphere of the developed edible film.
Keywords
Edible food wrap, ichthyo-gelatin, technology, safety parameters
REFERENCES
 1. Savitskaya T.A. Sʼʼedobnye polimernye plenki i pokrytiya: istoriya voprosa i sovremennoe sostoyanie (obzor) [Edible polymer films and coatings: background and current state (a review)]. Polimernye materialy i tekhnologii [Polymer Materials and Technologies], 2016, vol. 2, no. 2, pp. 6–36.
 2. Mogilʼnyy M.P. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty sozdaniya innovatsionnykh tekhnologiy myasnykh produktov funktsionalʼnogo naznacheniya dlya obshchestvennogo pitaniya. Avtoref. diss. dokt. nauk. [Theoretical and practical aspects of developing innovative technologies for production of functional use meat products to be applied in catering. Dr. eng. sci. thesis]. Moscow, 2011. 25 p.
 3. Maslova G.V., Spodobina L.A., Krasavtsev V.E., Nudʼga L.A., Petrova V.A., Bochek A.M., Panarin E.F. Sposob formirovaniya zashchitnogo pokrytiya dlya khraneniya rybnoy produktsii [Protective layer developing method for fish products storage]. Patent RF, no. 2297151 C2, 2007.
 4. Aleksanyan I.Yu., Plenkin A.V., Nugmanov A.Kh.-Kh., Nikulina M.A., Titova L.M. Vodorastvorimaya biodegradiruemaya sʼʼedobnaya upakovochnaya plenka [Water-soluble biodegradable edible wrap]. Patent RF, no. 2525926 C1, 2014.
 5. Perfilʼeva O.O. Biorazlagaemaya plenka na osnove pektina i khitozana [Biodegradable wrap based on pectin and chitosan]. Patent RF, no. 2458077 C1, 2012.
 6. SanPiN 2.3.6.1079-01. Sanitarno-epidemiologicheskie trebovaniya k organizatsiyam obshchestvennogo pitaniya, izgotovleniyu i oborotosposobnosti v nikh pishchevykh produktov i prodovolʼstvennogo syrʼya [Sanitary-epidemiological requirements for public catering enterprises, production and circulation of food products and food ingredients in them]. Available at: http://www.consultant.ru. (accessed 16 September 2017).
 7. SanPiN 2.3.2.1293-03. Gigienicheskie trebovaniya po primeneniyu pishchevykh dobavok [Hygienic requirements for food additive using]. Available at: http://www.consultant.ru. (accessed 16 September 2017).
 8. SanPiN 2.3.2.1078-01. Gigienicheskie trebovaniya bezopasnosti i pishchevoy tsennosti pishchevykh produktov [Hygienic requirements for safety and nutritional value of food products]. Available at: http://www.consultant.ru. (accessed 16 September 2017).
 9. Yakubova O.S. Razrabotka tekhnologii polucheniya ikhtiozhelatina iz cheshui ryb. Avtoref. kand. dokt. nauk. [Development of technology for obtaining ichthyo-gelatin from fish scale. Cand. eng. sci. thesis]. Voronezh, 2006. 24 p.
 10. TR TS 021/2011. O bezopasnosti pishchevoy produktsii [Technical Regulations of the Customs Union 021/2011. On Food Safety]. Moscow, Standartinform Publ., 2011. Available at: www.consultant.ru. (accessed 16 September 2017).
 11. Al-Hassan A.A., Norziah M.N. Starch-gelatin edible films: water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizers. Food hydrocolloids, 2012, no. 26, pp. 108–117. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2011.04.015.
 12. Diab T.A., Biliaderis C.G., Gerasopoulos D.A., Sfakiotakis E.F. Fiziko‎-khimicheskie svoystva i primenenie pishchevykh sʼʼedobnykh plenok i pokrytiy v sokhranenii fruktov [Physical and chemical properties and application of edible wraps and covers to preserve fruit.]. Pishchevaya agronauka [Agriscience for food production], 2011, pp. 988–1000.
 13. Allam A.Ju., Dolganova N.V. Primenenie pishchevykh pokrytiy na osnove khitozana dlya sokhraneniya kachestva i uvelicheniya srokov khraneniya svezhey klubniki [Using of food-based chitosan to preserve the quality of fresh strawberries and increase its shelf life]. Tekhnologiya i tovarovedenie innovatsionnykh pishchevykh produktov [Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs], 2017, no. 2(43), pp. 80–85.
 14. Allam A.Y., Dolganova N.V. Effects of edible chitosan-based films produced from shrimp penaeus semisulcatus on storability and quality of tomato fruits. Scientific Light, 2017, vol. 1, no. 4, pp. 84–89.
 15. Allam A.Y., Dolganova N.V. Effects of chitosan coating on postharvest quality of tomato fruits (Lycopersicon esculentum). Journal Ciencia e Tecnica Vitivinicola, 2017, vol. 32, no. 6, pp. 295–271.
 16. Jakubova O.S., Bekesheva A.A., Guseva D.A. Sravnitelʼnaya kharakteristika svoystv zhelatina razlichnogo proiskhozhdeniya [Comparative analysis of properties of gelatin having different origin]. Materialy IV Mezhdunarodnogo baltiyskogo morskogo foruma [Proceedings of the IV International Baltic Maritime Forum]. Kaliningrad, 2016, pp. 1528–1538.
 17. Pokusaeva O.A., Dolganova N.V. Ikhtiozhelatin kak osnova sʼʼedobnykh plenochnykh pokrytiy dlya pishchevykh produktov [Fish Gelatin as a Base of Edible Film Coatings for Food Products]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Rybnoe khozyaystvo [Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Fishing Industry], 2015, no. 1, pp. 123–128.
 18. Ivanova E.A., Jakubova O.S. Otsenka perspektiv ispolʼzovaniya kollagenovykh belkov cheshui ryb v tekhnologii pishchevykh proizvodstv [Estimation of prospects of use of collagenic fibers of scales of fishes in technology of food manufactures]. Sovremennoe biznes-prostranstvo: aktualʼnye problemy i perspektivy [Modern business environment: current issues and perspectives], 2014, no. 1, pp. 157–159.
 19. Denisova M.N., Zhuk S.G., Buharova E.N., Rysmuhambetova G.E., Kashhenko V.F. Pishchevoe plenochnoe pokrytie [Food wrap]. Patent RF, no. 2532180 C1, 2014.
 20. Kasʼyanov G.I. Biorazrushaemaya upakovka dlya pishchevykh produktov [Biodegradable Food Packaging]. Nauka. Tekhnika. Tekhnologii [Science. Engineering. Technology], 2015, no. 3, pp. 1–20.
How to quote?
About journal

Download
Contents
Abstract
Keywords
References